Disclaimer  van de fotopagina van EriC van Doremalen

De  foto's  op  deze  website  mogen  worden  bekeken  op  een  scherm,  of  geprint  worden,  mits  dit  geschiedt  voor  persoonlijk,  informatief  en  niet-commercieel  gebruik.

 

Geen  enkele  foto  op  deze  website  mag  worden  verveelvoudigd  of  openbaar  gemaakt,  in  enige  vorm  of  op  enige  wijze  hetzij  elektronisch,  mechanisch,  of  enige  andere  manier,  zonder  voorafgaande,  toestemming  van  Eric  van  Doremalen.

 

De  foto's  mogen  in  geen  geval  veranderd  of  aangepast  worden !  Het  direct  doorlinken  van  plaatjes  vanaf  andere  websites  (deeplinking)  is  niet  toegestaan.

Mocht  u  foto's  in  mijn  fotoarchief  geschikt  achten  om  te  gebruiken  in  elke  vorm  van  een  redactionele  uiting  (kranten,  bladen,  tijdschriften,  internetsites  etc.)  Dan  dien  ik  eerst  via  de  mail  op  de  hoogte  gerbracht  te  worden.

 

Het  is  mogelijk  om  foto(s)  opgestuurd  te  krijgen.  Het  originele  fotobestand  is  van  een  hogere  kwaliteit  als  de  foto  in  de  fotogalerij.  Het  fotonummer  vind  je  in  de  fotogalerij  onder  de  foto.  Stuur  mij  hiervoor  gerust  een  e-mail.

 

Het  ligt  geenzinds  in  de  bedoeling  om  het  portretrecht  te  schenden  of  om  het  redelijk  belang  van  de  geportretteerde  in  gevaar  te  brengen.  Mocht  de  geportreteerde  bezwaar  hebben  op  een  of  meer  foto’s  waarop  hij  of  zij  op  is  geportreteerd  kan  hij  of  zij  dat  per  email  kenbaar  maken  aan  info@doremalen.eu.  De  foto  zal  dan,  na  overleg  en  in  alle  redelijkheid,  verwijderd  worden.

 

 

  Wil  je  één  foto  in  hogere  resolutie  per  E-mail  ?

    Mail  dan  het  fotonummer  naar :  .

info@doremalen.eu

 

….

Wil  je  iets mededelen  of  vragen  per  E-mail  ? 

Mail  dan  ……..  naar:  .

info@doremalen.eu